by

Tình huống về nhà đầu tư nước ngoài

A là nhà đầu tư Singapore, muốn cùng B là nhà đầu tư Việt Nam hợp tác kinh doanh dự án xây dựng khách sạn tại Đà Nẵng. Để thực hiện dự án này A và B phải cùng nhau thành lập tổ chức kinh tế mới là công ty C với tỷ lệ vốn góp trong Công ty C là: A góp 60% vốn điều lệ, B góp 40% vốn điều lệ. Trong trường hợp này khi C muốn cùng công ty trong nước là D tiến hành đầu tư thành lập nhà hàng trên toàn đất nước, C phải tiến hành những điều kiện, thủ tục như nhà đầu tư trong nước hay nhà đầu tư nước ngoài?

Trả lời:

Tình huống về nhà đầu tư nước ngoài

Dường như thông tin nhà đầu tư Singapore đang tiến hành đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng đang làm nóng vấn đề đầu tư nước ngoài hơn bao giờ hết. Và người ta thắc mắc rằng đầu tư nước ngoài là gì? Hay chính xác muốn xác định tư cách nhà đầu tư của công ty C trong trường hợp trên. Nếu chỉ dừng lại ở vấn đề quy định của Luật đầu tư rằng nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam thì vấn đề thắc mắc dường như chưa được giải quyết cụ thể.

Ở đây A là nhà đầu tư nước ngoài, vì vậy trước khi thành lập công ty C phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định. Còn đối với C do tỷ lệ số vốn góp của A trong công ty C là 60% nên khi C đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thì C phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài. Hay nói cách khác trong tình huống này C được coi có tư cách là nhà đầu tư nước ngoài.