by

Tính thống nhất của đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Sở hữu công nghiệp là khái niệm chỉ lĩnh vực pháp lý bảo hộ quyền sở hữu đối với các thành quả nghiên cứu triển khai có thể áp dụng công nghiệp.

sở hữu kiểu dáng công nghiệp

Yêu cầu về tính thống nhất của đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, bao gồm:

  1. Mỗi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ cho một đối tượng sở hữu công nghiệp duy nhất, trừ trường hợp có quy định khác.
  2. Mỗi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp có thể yêu cầu cấp một Bằng độc quyền sáng chế hoặc một Bằng độc quyền giải pháp hữu ích cho một nhóm sáng chế có mối liên hệ chặt chẽ về kỹ thuật nhằm thực hiện một ý đồ sáng tạo chung duy nhất.
  3. Mỗi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp có thể yêu cầu cấp một Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp cho nhiều kiểu dáng công nghiệp trong các trường hợp sau đây:
  4. a) Các kiểu dáng công nghiệp của một bộ sản phẩm gồm nhiều sản phẩm thể hiện ý tưởng sáng tạo chung duy nhất, được sử dụng cùng nhau hoặc để thực hiện chung một mục đích;
  5. b) Một kiểu dáng công nghiệp kèm theo một hoặc nhiều phương án là biến thể của kiểu dáng công nghiệp đó, theo ý tưởng sáng tạo chung duy nhất, không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp đó.
  6. Mỗi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp có thể yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho một nhãn hiệu dùng cho một hoặc nhiều hàng hoá, dịch vụ khác nhau.

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp sau khi được nhận sẽ phải trải qua quy trình thẩm định hình thức đơn đăng ký sở hữu công nghiệp; công bố đơn hợp lệ; thẩm định nội dung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp.

Cùng với nhiều chuyên viên giàu kinh nghiệm trong tư vấn và đăng ký sở hữu công nghiệp chúng tôi-công ty Luật Việt Tín là một trong những thương hiệu luật lớn của Việt Nam sẽ giúp bạn tư vấn và giải quyết các vấn đề khác mà bạn đang vướng mắc.

Liên hệ ngay tới Việt Tín để được tư vấn trực tiếp  hoàn toàn miễn phí!

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác với quý khách!