by

TP.HCM cần điều chỉnh để nâng cao chất lượng

Theo Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM (SHTP), chỉ trong 06 tháng đầu năm 2017, Ban quản lý SHTP đã tiến hành thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với 03 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), bao gồm dự án Aureumaex Precision Plastics Việt Nam điều chỉnh tăng vốn đầu tư từ 21 triệu USD lên 22,607 triệu USD, 01 dự án bị giãn tiến độ (Công ty TNHH Semist) và 01 dự án bị tạm ngừng hoạt động (Công ty TNHH MTV QSIC Việt Nam). Đây được xem là một động thái cần thiết để chúng ta có thể nâng cao chất lượng đầu tư của các DN cũng như hoạt động của SHTP.

Hoạt động đầu tư vào SHTP trong 06 tháng đầu năm nay có nhiều điểm mới. Tính cho đến hết ngày 30-06, Ban quản lý SHTP đã thực hiện cấp 16 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 134,47 triệu USD; trong đó có: 13 dự án có nguồn vốn đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 112,77 triệu USD và 03 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 21,97 triệu USD. Như vậy, lũy kế tính đến nay, SHTP đã có tới 126 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vẫn còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký đầu tư lũy kế đạt mức 6,485 tỷ USD.

TP.HCM cần điều chỉnh để nâng cao chất lượng

Qua đây chúng ta có cũng có thể thấy được bức tranh tổng thể về các dự án của SHTP: Tính đến cuối tháng 06-2017, toàn khu SHTP đã có tất cả 66 dự án được đi vào hoạt động, gồm có 30 dự án là FDI, 36 dự án trong nước. Số người lao động làm việc tại các dự án FDI là 31.967 người, chiếm 88% trong tổng số người lao động làm việc tại SHTP, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước.

Còn theo thông tin từ các báo cáo của các DN đang hoạt động trong SHTP, chỉ trong 06 tháng đầu năm 2017, tình hình thực hiện vốn đã đạt 271,71 triệu USD, doanh thu đạt mức 3,44 tỷ USD – tăng 94% so với cùng kỳ năm 2016. Ước tính doanh thu trong cả năm 2017 sẽ đạt mức 12,5 tỷ USD. Các DN FDI đã thực hiện nộp ngân sách 95,86 triệu USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2016. Từ kết quả trên, chúng ta có thể ước tính DN FDI có thể nộp ngân sách cả năm 2017 đạt 500 triệu USD.

Ông Lê Hoài Quốc, Trưởng ban quản lý SHTP, cho biết: Với tình hình như thực tế này trong 06 tháng đầu năm 2017 đã được đặt ra những nhiệm vụ cụ thể để cho hoạt động của SHTP trong 06 tháng còn lại. Trong đó, việc thúc đẩy các dự án thực hiện hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D) và tiến hành thực hiện liên kết các doanh nghiệp trong nước chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật, giúp nâng cao giá trị của các sản phẩm nội địa hóa là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của SHTP. Song song với đó, Ban quản lý SHTP cần tiếp tục triển khai các chương trình xúc tiến đầu tư, tập trung thu hút và lựa chọn các dự án công nghệ cao có công nghệ nguồn, uy tín quốc tế, đem lại giá trị gia tăng cho Khu Công nghệ cao của TP.HCM nói riếng và cả nước nói chung.