by

Tra cứu tình trạng kỹ thuật và khả năng bảo hộ của sáng chế

Trước khi tiến hành thủ tục đăng ký sáng chế thì bạn nên tra cứu tình trạng kỹ thuật và khả năng bảo hộ của sáng chế để đảm bảo cho việc đăng ký sáng chế được tiến hành thuận lợi, tránh tình trạng không đủ điều kiện đăng ký sáng chế.

thủ tục đăng ký sáng chế

(1) Tra cứu tình trạng kỹ thuật:

  1. Hình thức tra cứu này sẽ cung cấp thông tin tổng thể về một lĩnh vực kỹ thuật xác định bởi nó bao hàm tất cả hoặc một số lượng lớn tư liệu sáng chế và phi sáng chế liên quan đến lĩnh vực đó.
  2. Hình thức tra cứu này sẽ tìm ra các tài liệu, các nghiên cứu đã được công bố, tài liệu phi sáng chế khác, cũng như các bằng độc quyền sáng chế đã hết hạn và chưa hết hạn bảo hộ, các đơn đăng ký sáng chế đã được công bố trên toàn thế giới.
  3. Hình thức tra cứu này chủ yếu được sử dụng để xác định điểm khởi đầu và phương hướng của các dự án nghiên cứu triển khai mới.

(2) Tra cứu khả năng bảo hộ sáng chế:

Hình thức tra cứu này chuyên sâu hơn về mặt phạm vi so với tra cứu tình trạng kỹ thuật. Việc tra cứu được thực hiện với một lĩnh vực kỹ thuật xác định, như lĩnh vực kỹ thuật được đề cập trong bản mô tả sáng chế, nhằm xác định tình trạng kỹ thuật có liên quan để đánh giá tính mới và/hoặc tính không hiển nhiên của sáng chế được bộc lộ.

Kết quả của tra cứu khả năng bảo hộ là rất hữu ích cho việc soạn thảo yêu cầu bảo hộ sáng chế mạnh hơn và tốt hơn, và cũng có thể tìm ra các điểm xung đột tiềm năng với các sáng chế thuộc sở hữu của người khác và/hoặc khả năng giải quyết những xung đột đó.

Tra cứu khả năng bảo hộ sáng chế được thực hiện trong quá trình chuẩn bị đơn và trước khi nộp đơn đăng ký sáng chế. Việc tra cứu giúp người nộp đơn quyết định liệu có nên (1) nộp đơn đăng ký sáng chế hay không, hoặc (2) tiếp tục soạn thảo đơn theo hướng đang làm hay không, hoặc (3) tiến hành thêm các hoạt động nghiên cứu và triển khai để tiếp tục cải tiến sáng chế đó nhằm có được một sáng chế mạnh hơn.

Quý khách hàng có mong muốn tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế giải pháp hữu ích hãy liên hệ ngay với Luật Việt Tín để theo địa chỉ :

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623
Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!