by

Vai trò giáo dục người tiêu dùng của Hội bảo vệ người tiêu dùng

Ở những bài viết trước, khắc dấu Việt Tín đã đề cập đến Hội bảo vệ người tiêu dùng. Và trong bài viết này, vẫn tiếp tục chủ đề đó. Một trong những vai trò quan trọng của Hội bảo vệ người tiêu dùng là giáo dục người tiêu dùng nhằm cung cấp cho họ những thông tin cần thiết, tạo lập ký năng tiêu dùng.

>> Dịch vụ khắc dấu giá rẻ lấy ngay chỉ sau 4 tiếng

>> Khắc dấu đã thu tiền lấy ngay trong ngày

>> 4 chữ nhất trong dịch vụ khắc dấu công ty

Vai trò giáo dục người tiêu dùng của Hội bảo vệ người tiêu dùng

Trong bản hướng dẫn về bảo vệ người tiêu dùng của Liên Hợp Quốc năm 1985 đã ghi nhận tám quyền cơ bản của người tiêu dùng, trong đó quyền được giáo dục về tiêu dùng là một trong những quyền rất quan trọng. Giáo dục người tiêu dùng là quá trình giảng dạy, đào tạo và học tập truyền đạt kiến thức về quyền của người tiêu dùng, pháp luật về người tiêu dùng, tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm và phát triển kỹ năng ở người tiêu dùng để lựa chon đúng khi mua hàng hóa cũng như các vấn đề liên quan đến giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với thương nhân khi quyền lợi của họ bị xâm phạm.

Giáo dục người tiêu dùng mang lại những ý nghĩa to lớn:

Thứ nhất, giúp người tiêu dùng suy nghĩ nghiêm túc, chi tiêu hợp lý, tự tin, độc lập.

Thứ hai, việc giáo dục người tiêu dùng cúng có lợi cho xã hội, khiến cho thị trường vận hành lành mạnh, nguồn lực của xã hội được sử dụng có hiệu quả hơn, môi trường được bảo vệ tốt hơn.

Làm tốt hoạt động giáo dục người tiêu dùng được xem là nhiệm vụ quan trọng, góp phần tạo nên thành công trong công tác bảo vệ người tiêu dùng

Hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS) cùng một số Hội địa phương đã giáo dục người tiêu dùng thông qua các hoạt động: tổ chức tuyên truyền, giáo dục người tiêu dùng, cung cấp thông tin, hướng dẫn nhằm trang bị cho người tiêu dùng những hiểu biết về quyền và nghĩa vụ cũng như vai trò, vị trí của họ trong xã hội.

Hội bảo vệ người tiêu dùng có vai trò rất lớn trong việc giáo dục người tiêu dùng và bước đầu đã đạt được những thành công nhất định. Rất mong Hội sẽ có nhiều hoạt động hơn nữa để nâng cao hiểu biết cho nhiều người tiêu dùng hơn nữa.

Khắc dấu Việt Tín hy vọng bài viết này sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích cho các bạn.