by

Vấn đề đầu tư ra nước ngoài

Ngoài việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, khuyến khích nhà đầu tư trong nước tiến hành hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, Nhà nước cũng tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong nước đầu tư ra nước ngoài tạo thời cơ cho họ phát triển cũng như tiếp cận với môi trường kinh doanh mới.

Lĩnh vực đầu tư và địa bàn đầu tư liên quan mật thiết tới chính sách của các nhà nước về bảo đảm và khuyến khích đầu tư, việc được mở rộng hay thu hẹp đại bàn và lĩnh vực đầu tư phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện kinh tế xã hội cũng như ý thức chính trị của các nhà lập pháp. Với điều kiện hội nhập ngày càng mở rộng thông qua việc tham gia các thông lệ quốc tế, hiệp định, hiệp ước hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới, Việt Nam ngày càng có cơ hội mở rộng đầu tư hơn.

Vấn đề đầu tư ra nước ngoài

Có rất nhiều ý kiến cho rằng đầu tư ra nước ngoài là một loại đầu tư không nên được khuyến khích bởi lẽ có rất nhiều người mang ý tưởng hay ho để tiến hành thực hiện, làm giàu cho các quốc gia khác, xuất hiện nhiều hơn hiện tượng “chảy máu chất xám”. Nhưng trong thời kỳ mở cửa nhìn nhận theo nhiều chiều hướng thì đầu tư ra nước ngoài nếu trong sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, mang lại những niềm tự hào không nhỏ cho Việt Nam.

Việc không cho phép đầu tư nước ngoài sẽ chỉ khiến các nhà đầu tư bất mãn rồi tìm cách chui lủi thực hiện ra ngoài vòng kiểm soát, gây nhiều hậu quả khôn lường. Luật đầu tư 2014 đã khẳng định nguyên tắc đầu tư ra nước ngoài nhằm phát triển thị trường, nâng cao khả năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu ngoại tệ, tiếp cận với công nghệ hiện đại nâng cao năng lực quản lý, phát triển kinh tế đấ nước. Cũng như đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, đầu tư ra nước ngoài cũng cần phải tuân thủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Chúng ta cũng đang dần hoàn thiện và nghiêm khắc hơn trong thủ tục đầu tư.