by

Vì sao phải bảo hộ kiểu dáng công nghiệp?

Kiểu dáng công nghiệp là một nhân tố quyết định đế sự thành công trên thị trường. Trong luật sở hữu trí tuệ, kiểu dáng công nghiệp liên quan đến dáng về mỹ thuật, hình dáng bên ngoài của sản phẩm. Chính hình dáng bên ngoài của sản phẩm. Chính hình dáng bên ngoài đó làm cho sản phẩm thu hút và hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng và sự hấp dẫn trực quan là yếu tố chính mà người tiêu dùng cân nhắc trong việc lựa chọn mua sắm hàng hóa. Kiểu dáng công nghiệp giúp cho các công ty phân biệt sản phẩm của mình đối với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh trên thị trường và cải thiện, nâng cao hình ảnh sản phẩm của họ. Chính vì lẽ đó, bảo đảm việc bảo hộ thỏa đáng kiểu dáng công nghiệp là rất quan trọng ( hay là thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp).

thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

 Tại sao phải bảo hộ kiểu dáng công nghiệp?

Kiểu dáng công nghiệp làm gia tăng giá trị của sản phẩm. Nó làm cho sản phẩm thu hút và hấp dẫn đối với khách hàng và thậm chí có thể là yếu tố duy nhất làm cho sản phẩm bán chạy. Vì vậy, việc bảo hộ các kiểu dáng công nghiệp có giá trị phải chiếm một vị trí quan trọng trong chiến lược kinh doanh của bất cứ nhà thiết kế hay nhà sản xuất nào.

Thông qua việc nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại các cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia hoặc khu vực, chủ kiểu dáng được độc quyền ngăn cấm các hành vi sao chép hoặc bắt chước của người khác. Điều này có ý nghĩa đối với hoạt động kinh doanh vì qua đó doanh nghiệp nâng cao được khả năng cạnh tranh và được khả năng cạnh tranh và thường mang lại doanh thu bổ sung theo các cách sau:

Bằng cách  tiến hành thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp, bạn có thể ngăn cấm việc sao chép hoặc bắt chước bởi các đối thủ cạnh tranh và nhờ đó nâng cao được vị thế cạnh tranh của bạn trên thị trường.

Việc đăng ký kiểu dáng góp phần thu hồi vốn đã đầu tư cho việc tạo ra và quảng cáo, tiếp thị sản phẩm liên quan và nhờ đó tăng lợi nhuận của bạn.

Kiểu dáng công nghiệp là tài sản kinh doanh làm tăng giá trị thương mại và sản phẩm của công ty. Kiểu dáng thành công bao nhiêu thì giá trị của công ty càng cao bấy nhiêu.

Kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ có thể được cấp li-xăng ( hoặc bán) cho người khác để thu tiền. Bằng cách cấp li-xăng, bạn có thể xâm nhập vào các thị trường mà trước đó bạn không thể.

Việc đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp khuyến khích cạnh tranh lành mạnh và thương mại trung thực và nhờ đó tạo ra các chủng loại sản phẩm phong phú, hấp dẫn về thẩm mỹ.