by

Yêu cầu giám sát chặt các dự án bất động sản đang thế chấp

Ngân hàng Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh đưa ý kiến cho rằng, nên công khai danh sách các dự án của chủ đầu tư đang thế chấp tại ngân hàng. Vì đây là một trong những giải pháp nhằm minh bạch thị trường bất động sản, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. Từ đó, ngân hàng đã yêu cầu các Tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giám sát chặt các dự án đã thế chấp tại nhà băng, thực hiện đúng quy định pháp luật về thế chấp tài sản đảm bảo nợ vay, đăng ký tài sản thế chấp, xử lý tài sản thế chấp, nhất là đối với tài sản hình thành trong tương lai nhằm đảm bảo an toàn tín dụng, đảm bảo vốn vay sử dụng đúng mục đích.

Yêu cầu giám sát chặt các dự án bất động sản đang thế chấp

Để thu hút vốn đầu tư nước ngoài cũng như vốn đầu tư trong nước, Nhà nước ta đã đưa ra rất nhiều các ưu đãi trong đó có ưu đãi về tài chính, cũng chính là hình thức cho vay của các tổ chức tín dụng. Chắc hẳn không còn ai thắc mắc rằng vì sao các nhà đầu tư luôn nhanh chóng, hối thúc thực hiện thủ tục đầu tư, vì chính thủ tục này các nhà đầu tư sẽ được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư và những kế hoạch thực hiện dự án mới được. Việc chủ đầu tư có dự án đã được vay và thế chấp tại ngân hàng cũng là điều bình thường nhất là những dự án bất động sản cần một lượng vốn rất lớn. Điều này khẳng định rằng, chủ đầu tư đã được Ngân hàng thẩm định về năng lực tài chính và năng lực triển khai, thực hiện dự án, không mang ý nghĩa khẳng định chủ đầu tư có năng lực kinh doanh kém.

Đây chính là việc Nhà nước đã nhìn nhận được những vấn đề xảy ra vừa qua khi tổ chức tín dụng cho các nhà đầu tư vay vốn.